Magyar English
Befektetknek

2016 Március

Március 25Audit Jelentés 2015Letöltés
Március 25Felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozat Letöltés
Március 25Előterjesztés Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. évi rendes Közgyűlésére. 1. napirendi pontLetöltés
Március 25Appeninn Nyrt. Audit Bizottságának jelentése 2015. évre
 
Letöltés
Március 25Kiegészítő melléklet a 2015. évi beszámolóhozLetöltés
Március 25APPENINN HOLDING NYRT.
KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2015. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint
 
Letöltés
Március 25Az Appeninn Nyrt 2015. évi beszámolójaLetöltés
Március 25Javadalmazási nyilatkozat 2015Letöltés
Március 2511. napirendi pntLetöltés
Március 2510. napirendi pontLetöltés
Március 259. napirendi pontLetöltés
Március 258. napirendi pontLetöltés
Március 257. napirendi pontLetöltés
Március 256. napirendi pontLetöltés
Március 255. napirendi pontLetöltés
Március 254. napirendi pontLetöltés
Március 253.napirendi pontLetöltés
Március 252. napirendi pont
 
Letöltés
Március 11ÖSSZESÍTÉS A RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRÓLLetöltés
Március 11MEGHÍVÓ AZ APPENINN NYRT 2016. ÁPRILIS 15-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRELetöltés
Március 10Az Appeninn Nyrt. 2015. negyedik negyedéves jelentése.Letöltés
Március 10Az Appeninn Nyrt. egyéb tájékoztatása
Szavazati jogok száma és az alaptőke nagysága 2016. február 29.(JAVÍTOTT)
Letöltés
Március 10RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS saját részvény tranzakciórólLetöltés
Március 1Az Appeninn Nyrt. egyéb tájékoztatása
Szavazati jogok száma és az alaptőke nagysága 2016. február 29
Letöltés